TOP DOANH NGHIỆP & TỈNH THÀNH XUẤT KHẨU GỖ NHIỀU NHẤT 2020

Năm 2020, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) đạt 12,3 tỷ USD có thể coi là một kỳ tích trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn và biến động.

1. Các tỉnh, thành xuất khẩu Gỗ & Sản phẩm Gỗ nhiều nhất 2020

Bình Dương tiếp tục là tỉnh dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu G&SPG, đạt 5,68 tỷ USD năm 2020, chiếm trên 47,3% tổng giá trị xuất khẩu của ngành gỗ. Đồng Nai xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,61 tỷ USD, chiếm 13,5% tổng giá trị xuất khẩu của ngành;  Hồ Chí Minh, giá trị xuất G&SPG đạt 1,02 tỷ USD chiếm 8,5%, xếp vị trí thứ ba; Bình Định đứng ở vị trí thứ 4 đạt trên 0,54 tỷ USD, chiếm 4,4%. Đứng ở vị trị thứ 5 là Hà Nội đạt 0,44 tỷ USD chiếm 3,7%.

Tiếp theo là các tỉnh có giá trị xuất khẩu từ 100 - 200 triệu USD, chiếm tỷ lệ từ 1-2% tổng trị giá xuất khẩu như: Quảng Ngãi (2,2%); Quảng Nam (2,0%); Long An (1,7%); Quảng Ninh (1,6%); Vĩnh Phúc (1,3%); Bình Phước (1,3%);  Nghệ An (1,1%);  Vũng Tàu (1,1%). Các tỉnh thành còn lại chiếm 10,3% tổng giá trị xuất khẩu của ngành.

Các tỉnh, thành đạt giá trị xuất khẩu G&SPG lớn năm 2020 (%)
 

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

2. Các Doanh nghiệp xuất khẩu Gỗ & Sản phẩm Gỗ nhiều nhất 2020

Tham gia và hoạt động xuất khẩu G&SPG năm 2020 có trên 3600 doanh nghiệp trong đó có 75 doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu trên 30 triệu USD/năm.

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TRÊN  200 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 100 → 200 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 50 → 100 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 30 → 50 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan