Quy trình thi công dành cho đồ thủ công mỹ nghệ:

 • Vật liệu bèo, cói, lục bình, cỏ tế…
 • Song, mây tre, nứa

Hệ thống sơn

 • Sơn phủ màu Orika 2001 – B50, 9001- K1, ECO – T1, ECO – T2
 • Sơn phủ bóng Orika

Yêu cầu bề mặt, hoặc xử lý phôi

 • Các loại sợi bèo, cói, cỏ tế… đã qua xử lý
 • Các loại song, mây, tre, nứa đã qua xử lý
 • Hoặc các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã lên khung, tạo hình

Dụng cụ thi công

 • Nhúng: Thùng nhúng, bể nhúng, khay nhúng
 • Phun: Súng phun, máy phun sơn.

Quy trình tham khảo

Phương pháp nhúng:

 • Bước 1: Pha sơn với nước sạch tùy theo từng yêu cầu sản phẩm
 • Bước 2: Xử lý bề mặt.
 • Bước 3: Nhúng phôi sản phẩm vào thùng, bể nhúng, đảm bảo toàn bộ sản phẩm được sơn Orika che phủ hoàn toàn.
 • Bước 4: Phơi chờ khô, hoặc sấy

Phương pháp phun:

 • Bước 1: Pha sơn với nước sạch theo tỷ lệ phù hợp với yêu cầu sản phẩm
 • Bước 2: Xử lý bề mặt.
 • Bước 3: Phun sơn phủ đều lên bề mặt phôi sản phẩm từ 2 – 3 lượt sơn. Nếu muốn phun phủ bóng lần 2 cần dùng giấy nhám mịn 1500 chà nhẹ bề mặt trước khi phun lớp tiếp theo.
 • Bước 4: Phơi chờ khô, hoặc sấy